ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

UKRAINIAN SCHOLARS IN ATHENS SERIES OF LECTURES BY UKRAINIAN SCHOLARS AT THE ΝKUA (A SOLIDARITY CAMPAIGN)

Ukrainian scholars in Athens Series of lectures by Ukrainian scholars at 
the ΝKUA (a Solidarity campaign)

Η δεύτερη μέρα των διαλέξεων θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης 
την Πέμπτη 9 Μαρτίου  (αντί της Τετάρτης 8 Μαρτίου)

Πρόγραμμα: 
https://drive.google.com/drive/folders/1w6i_mUJE3LP8Q8FkO361STIa48yXCmn6?usp=share_link