ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

UKRAINIAN SCHOLARS IN ATHENS: SERIES OF LECTURES 7-8 MARCH 2023

Tο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση" σε συνεργασία με τη Linguistic Society of Europe (SLE), διοργανώνουν μία εκδήλωση ουσιαστικής, επιστημονικής στήριξης συναδέλφων από την Ουκρανία. Στόχος είναι η ουσιαστική υποστήριξη των συναδέλφων από την Ουκρανία, μέσα από την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, επιπλέον, θα αναδείξει την αλληλεγγύη του Πανεπιστημίου Αθηνών για συναδέλφους που δοκιμάζονται από τον πόλεμο στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα: https://drive.google.com/drive/folders/1w6i_mUJE3LP8Q8FkO361STIa48yXCmn6?usp=share_link

Αφίσα: https://drive.google.com/file/d/160w9PrUZEq3VG5zsgxdBaKAFXgUm-JPH/view?usp=share_link