ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

6Ζ3346ΨΖ2Ν-Ξ4Μ