ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “EU CAREERS AMBASSADORS” 2024-25

Επιλογή Φοιτητή/Φοιτήτριας του ΕΚΠΑ για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα “EU Careers Ambassadors” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συμμετάσχει ενεργά στο Πρόγραμμα European Union Careers Student Ambassador  της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα επιλεγεί ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια του ΕΚΠΑ, ο οποίος ή οποία θα μεταβεί στις Βρυξέλλες το Φθινόπωρο του 2024, για να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και να λάβει τον τίτλο του «Φοιτητή – Πρεσβευτή Σταδιοδρομίας στην ΕΕ» (EUCareer Student Ambassador).

Ο ρόλος του Student Ambassador είναι να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των φοιτητών / φοιτητριών του Ιδρύματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Nα ενημερώνει σχετικά με τις προοπτικές σταδιοδρομίας σε Θεσμούς της Ε.Ε , για ανοιχτούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο αυτών, για ευκαιρίες μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης, όπως και για τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης σε αυτά. Συνεπώς, ο/η EU Career Student Ambassador της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρέχει ενημέρωση και πληροφορίες στα άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε θεσμικά όργανα και ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την επιλογή σας θα είναι (α) η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (C2) , (β) το να είστε στο 2ο ή στο 3ο έτος των σπουδών σας  (γ) να έχετε διαθέσιμο χρόνο για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της θέσης. Θα συνεκτιμηθούν η γνώση 2ης ξένης γλώσσας, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, σε προγράμματα κινητικότητας (π.χ ERASMUS), πρακτικής άσκησης κ.α. καθώς και η εμπειρία και συμμετοχή σας σε δράσεις Συμβουλευτικής  και Σταδιοδρομίας τόσο του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ όσο και άλλων φορέων .

Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και να είστε εσείς ο μελλοντικός  ή η μελλοντική EU Career Student Ambassador του ΕΚΠΑ, θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2024, να αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με συνοπτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@uoa.gr

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης το ΕΚΠΑ, θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Φοιτητή ή της Φοιτήτριας που θα επιλεχθεί προκειμένου να λάβει μέρος στη δια ζώσης κατάρτιση, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το φθινόπωρο του 2024.

 

Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

 

Αίτηση Πρεσβευτή 2024-2025

eu-careers-ambassadors