Οι πληροφορίες που παρατίθενται για το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Bασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

Η απόφοιτος του Τμήματός μας, κ. Αγγελική Αριστείδου, επελέγη έπειτα από ενδελεχή και άκρως ανταγωνιστική διαδικασία για την ιδιαίτερου κύρους υποτροφία "Future Leaders Fellowship" του προγράμματος United Kingdom Research Innovation, η οποία της προσφέρει από 1,2-2 εκατομμύρια στερλίνες για διεξαγωγή έρευνας 4-7 ετών με τη δική της ερευνητική ομάδα. Το θέμα της κ. Αριστείδου είναι: "Innovating across sectors: Examining new models of work and novel organizational forms emerging in partnerships between the public and third sectors." Συγχαίρουμε ειλικρινά την απόφοιτό μας, η οποία αποτελεί έμπνευση για τις/τους υπόλοιπες/ους φοιτήτριες/τές μας!

Δείτε το προφίλ της νικήτριάς μας στο https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/future-leaders-fellowships/meet-our-future-leaders-fellows/round-2-cohort/. 

Εξίσου θερμά συγχαρητήρια στη Μαρία Σταθοπούλου, της οποίας η πρόταση έργου με τίτλο “Mediation in Τeaching, Τesting and Αssessment” (ME.T.T.A.) επελέγη, ανάμεσα σε εκατοντάδες προτάσεις, για να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) του Συμβουλίου της Ευρώπης (2020-2023) το οποίο θα έχει και την οργανωτική ευθύνη της υλοποίησής του. Μέλη της ομάδας της θα είναι πανεπιστημιακοί από τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα, ενώ θα συνεργαστούν επίσης επιστήμονες από τη Ελλάδα, την Ισπανία και Φινλανδία. Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν ακόμη ειδικοί στο χώρο της γλωσσοδιδακτικής  από πολλές ακόμα χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Μαρία Σταθοπούλου ήταν αριστούχος σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών της σπουδών στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της με διάκριση σε μόλις τρία χρόνια και εντός περίπου ενός έτους εκδόθηκε το βιβλίο της – μια αναθεωρημένη εκδοχή της διδακτορικής της διατριβής – από τον διεθνούς κύρους οίκο Multilingual Matters, με τίτλο Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing. Επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία και Αξιολόγηση Γλωσσών και με σημαντική ερευνητική εμπειρία στο χώρο της διαγλωσσικής διαμεσολάβησης, το 2016 επελέγη να συμμετέχει στην ολιγομελή ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ερευνητικό έργο που κατέληξε στη δημοσίευση του Common European Framework of Reference for Languages Companion Volume, το 2018. Σήμερα υπηρετεί τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα είναι Επισκέπτρια Λέκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το πρόσφατο βιβλίο της για τη διδασκαλία τεχνικής ορολογίας στην Αγγλική χρησιμοποιείται ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε διάφορες πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τους απόφοιτους του ΤΑΓΦ με έτος εισαγωγής 2015 
για παρακολούθηση μαθημάτων που οδηγούν  στην απόκτηση
του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

(πατήστε πάνω στην ανακοίνωση για να μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα)

______