Οι πληροφορίες που παρατίθενται για το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Bασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο  «Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός με έμφαση στη Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας» (ΦΕΚ 23/18-01-2020). 

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης:  Περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία της αγγλικής λογοτεχνίας και της θεωρίας  και κριτικής της λογοτεχνίας. Τονίζεται η έμφαση στη θεωρία και κριτική της  λογοτεχνίας με σκοπό τη μελέτη και παραγωγή θεωρητικών λόγων και την εξέλιξη  σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Αριθμ. 1819043317/29.8.2019 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών 4 Απριλίου, 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/14461

 

O Καθηγήτριες Ευτέρπη Μήτση και Άννα Δεσποτοπούλου, μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας- Πολιτισμού του ΤΑΓΦ έλαβαν χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας για δύο ερευνητικά προγράμματα:

 A. Αναπαραστάσεις της νεώτερης Ελλάδας στη λαϊκή λογοτεχνία και τον πολιτισμό της βικτωριανής εποχής (REVICTO)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευτέρπη Μήτση, Καθηγήτρια

Ερευνητική ομάδα:  Αννα Δεσποτοπούλου, Τατιάνα Κοντού, Κωνσταντίνα Γεωργαντά, Χρύσα Μαρίνου, Υποψήφιος Διδάκτορας

Συνεργαζόμενο ίδρυμα: Oxford Brookes University

Β. Ξενοδοχεία και το Σύγχρονο Υποκείμενο: 1890-1940 (HOTEMS)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αννα Δεσποτοπούλου, Καθηγήτρια

Ερευνητική ομάδα: Ευτέρπη Μήτση, Βασιλική Κολοκοτρώνη, Αθανάσιος Δημάκης, Χρύσα Μαρίνου

Συνεργαζόμενο ίδρυμα: University of Glasgow

Στα πλαίσια των τριετών αυτών προγραμμάτων (2020-2022), θα διοργανωθούν συνέδρια και ημερίδες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τους απόφοιτους του ΤΑΓΦ με έτος εισαγωγής 2015 
για παρακολούθηση μαθημάτων που οδηγούν  στην απόκτηση
του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

(πατήστε πάνω στην ανακοίνωση για να μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα)

______