Οι πληροφορίες που παρατίθενται για το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Bασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών.

 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

 Απόφαση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. για την συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Αρ.Πρωτ: 591/26-5-2020


Με βάση το άρθρο 4 της Υπ.Α. 59181/Ζ1/20-5-20 (Φ.Ε.Κ. 1935/20-5-2020, τ. Β΄) που αφορά στην συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στην 8Η Έκτακτη Συνέλευσή του (συνεδρία της 26-5-2020) αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση της Υπεύθυνης για την διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης, την μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατ’ ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών (παράγραφος 4, περίπτωση γ΄), καθώς η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο καταληκτικό έτος του προγράμματος σπουδών και δεν είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειάς της πέραν της ημερομηνίας λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας αυτής, αλλά όχι πέραν της 31.12.2020.
Για τους φοιτητές/τριες που επέλεξαν Γυμνάσια/Λύκεια για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από 26/5/2020 έως 15/6/2020, ενώ για φοιτητές/τριες που επέλεξαν Δημοτικά Σχολεία για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από 1/6/2020 έως και το κλείσιμο των Δημοτικών Σχολείων (30/6/2020).


Η Πρόεδρος του ΤΑΓΦ
Καθηγήτρια Μαρία Σιδηροπούλου


ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Καθηγήτριες Ευτέρπη Μήτση και Άννα Δεσποτοπούλου, μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας- Πολιτισμού του ΤΑΓΦ έλαβαν χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας για δύο ερευνητικά προγράμματα:

 A. Αναπαραστάσεις της νεώτερης Ελλάδας στη λαϊκή λογοτεχνία και τον πολιτισμό της βικτωριανής εποχής (REVICTO)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευτέρπη Μήτση, Καθηγήτρια

Ερευνητική ομάδα:  Αννα Δεσποτοπούλου, Τατιάνα Κοντού, Κωνσταντίνα Γεωργαντά, Χρύσα Μαρίνου, Υποψήφιος Διδάκτορας

Συνεργαζόμενο ίδρυμα: Oxford Brookes University

Β. Ξενοδοχεία και το Σύγχρονο Υποκείμενο: 1890-1940 (HOTEMS)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αννα Δεσποτοπούλου, Καθηγήτρια

Ερευνητική ομάδα: Ευτέρπη Μήτση, Βασιλική Κολοκοτρώνη, Αθανάσιος Δημάκης, Χρύσα Μαρίνου

Συνεργαζόμενο ίδρυμα: University of Glasgow

Στα πλαίσια των τριετών αυτών προγραμμάτων (2020-2022), θα διοργανωθούν συνέδρια και ημερίδες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τους απόφοιτους του ΤΑΓΦ με έτος εισαγωγής 2015 
για παρακολούθηση μαθημάτων που οδηγούν  στην απόκτηση
του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

(πατήστε πάνω στην ανακοίνωση για να μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα)

______