ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν μαζί μας, αλλά και σε άλλα άτομα που θα ήθελαν να πληροφορηθούν για τα προγράμματα των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μας σπουδών και για τη φυσιογνωμία του Τμήματος γενικότερα.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται για τα μέσα και τους χώρους που διαθέτει το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών.

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αγγλικής (ΠΠΔΕ) για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Α’ και Γ’ εξαμήνου στο αμφιθέατρο 445. Το ΠΠΔΕ είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην «Παιδαγωγική και Διδακτική της Αγγλικής» το οποίο εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ). Προσφέρεται κατ’ επιλογήν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που φοιτούν στο ΤΑΓΦ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και  η απόκτησή του είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για διορισμό καθηγητών/τριών της Αγγλικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο φοιτητικό σώμα απηύφθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Ευαγγελία Σακελλίου-Σούλτς.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό του ΠΠΔΕ  από την εξής διεύθυνση: http://www.enl.uoa.gr/fileadmin/enl.uoa.gr/uploads/pdf/PPDE_EN.pdf.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Γ΄ εξαμήνου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, η επιτυχία στις οποίες θα τους επιτρέψει να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα επιλογής που οδηγεί στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να κάνουν συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο: rcel.enl.uoa.gr/ppde_preregistration/index.html.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους φοιτητές  που θα συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή του ΠΠΔΕ

Μ. Γερμανού, Β. Δενδρινού, Ε. Καραβά

 

 

    

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4283/2014 (Α΄189) στο οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α΄195) με το οποίο ρυθμίζονται θέματα διαγραφών φοιτητών:

«Εξαιρούνται και θεωρείται, ότι έχουν απωλέσει αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30.4.2015, όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015. Το εδάφιο αυτό ισχύει από 31.8.2014»

 Ν.4283/2014 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ. φύλλου 189, 20-09-2014)

Ν.4009/2011 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ. φύλλου 195, 6-09-2011)