ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 15-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022
Θερινό Εντατικό Πρόγραμμα Μετάφρασης 15-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 7 ημερών
15-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

https://conferences.uoa.gr/event/37/
­Το ΤΑΓΦ οργανώνει θερινό πρόγραμμα στη μετάφραση για να υποστηρίξει τις μεταφραστικές
σπουδές και να διευκολύνει την γνωριμία των φοιτητών/τριών με την αγορά εργασίας.
Διδάσκοντες/ουσες από το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο, και το University of Birmingham ενώνουν την μεταφρασεολογική εμπειρία τους για να
παρουσιάσουν πτυχές της μεταφραστικής διαδικασίας στο τέλος Ιουλίου, όπου οι χαλαρές
καλοκαιρινές μέρες επιτρέπουν μια πιο αποκλειστική ενασχόληση με το αντικείμενο της
μετάφρασης.

Θερινό πρόγραμμα Μεταφρασης 7 ημερών