ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2024 του Τμήματός μας.

https://drive.google.com/drive/folders/1dfZJCQac77e6Ad4BXLASO1n8DAYzoU74?usp=sharing

Προτείνουμε να παρακολουθείτε τακτικά το άνω λινκ για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση αλλαγών.

Σας ευχαριστούμε,
Από την Γραμματεία