ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Δ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ/ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Α΄ΕΞ.)

Η εξέταση επί πτυχίω φοιτητών-τριών των παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου, το οποίο προσφερόταν από το
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και διδασκόταν από τον κ. Χάγκεν Φλάισερ
και κατόπιν από την κ. Αικατερίνη Γαρδίκα) θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουλίου
2024, ώρα 9:00-11:00 στο αμφιθέατρο 313.


Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι: Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές
πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων και ελληνικές αντιδράσεις,
1930-1960», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη
Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα
22003, σελ., 87-120.

Η εξετάστρια
Δήμητρα Λαμπροπούλου
Επ.Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ