ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (Ε΄ΕΞ.)

Οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ και οι υποψήφιες/οι ΔΟΑΤΑΠ που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα  "Μαύρη Κουλτούρα και Ακτιβισμός στην Αμερική" (Ε΄εξαμήνου) μπορούν να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.30-13.30 στο αμφιθέατρο 445.

Η διδάσκουσα
Επ. Καθηγήτρια Στ. Δημακοπούλου