ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Δυστυχώς για λόγους υγείας η διάλεξη του προσκεκλημένου ομιλητή της
Παρασκευής 13 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.