Ελληνική αρχική σελίδα » ΥΠΟΔΟΜΕΣ » Βιβλιοθήκη » Μελλοντικές ενέργειες

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

The ELISES Project (Electronic Library Information System of English Studies)

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ΠΠΣ του ΤΑΓΦ, αλλά και σε συνδυασμό με τη δράση / προκήρυξη «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών» του ΥΠΕΠΘ όχι μόνο προτείνεται αλλά και επιβάλλεται η δημιουργία ηλεκτρονικών τόπων στο διαδίκτυο (internet), όπως αυτό προκύπτει από το Παράρτημα Α΄ του ΕΠΕΑΕΚ, ΥΠΕΠΘ. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών και λειτουργιών της Βιβλιοθήκης-Σπουδαστηρίου του ΤΑΓΦ προς όφελος των χρηστών/τριών. Η ηλεκτρονική αυτή μετατροπή με την εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογιών θα παρέχει κυρίως πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και γνώσης που διατηρούν άλλες βιβλιοθήκες του κόσμου ή οργανισμοί μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ανεξάρτητα τόπου ή τύπου (Follett Report) (3). Αυτή η ενέργεια λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική, ενώ στην Ελλάδα το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα CANDLE (8) του Telematics for Libraries με άλλα 2 Παν/μιακά Τμήματα (partners).

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, η ηλεκτρονική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης αποτελεί αναγκαιότητα για την ένταξή της σε αναπτυξιακή δράση ή πρόγραμμα και την μετονομασία της σε ηλεκτρονική/ψηφιακή/εικονική Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης είναι τα εξής:

  • Εγγυημένη διαθεσιμότητα πληροφόρησης ανεξάρτητα χρόνου και τόπου (remote access), με δυνατότητα παραγωγής ταυτόχρονα μεγάλου αριθμού αντιγράφων και αποστολής τους.
  • Μηχανισμός πληροφόρησης χρηστών/τριών για αλλαγές και προσθήκη πρόσφατων τεχνολογικών επιτεύξεων.
  • Εξάλειψη χρονοβόρων λειτουργιών της παραδοσιακής βιβλιοθήκης, όπως δέσιμο περιοδικών, επανατοποθέτηση βιβλίων στα ράφια και εξασφάλιση περισσότερου χώρου.
  • Το κόστος, ως μειονέκτημα, μετατρέπεται σε κέρδος, εφόσον οι συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες μπορούν να μοιράζονται τόσο συλλογές όσο και υπηρεσίες και κόστος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μελλοντική προοπτική είναι ότι οι συνδρομές των περιοδικών θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (e-journals) μέσω σύμπραξης (consortia) οργανισμών.
  • Η ηλεκτρονική πρόσβαση σύμφωνα με στατιστικές είναι αυξητική.
  • Οι ψηφιακές συλλογές δημιουργούν μια νέα διάσταση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης.
  • Γρήγορη αναζήτηση (searching) και ανάκτηση (information retrieval) πληθώρας πληροφοριών.
  • Η δημιουργία της Βιβλιοθήκης ως Information hypermarket.


Ενοποίηση Βιβλιοθηκών Φιλοσοφικής
Οι 15 ανεξάρτητες (κατά Τμήμα ή Τομέα) Βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής οδεύουν προς ενοποίηση διοικητική και φυσική. 

Το έργο άρχισε στις αρχές του 2005 μετά από σύσταση Επιτροπής Καθηγητών, στην οποία συμμετέχουν οι εξής: Πρόεδρος ο νυν Πρύτανης Καθηγητής Χρ. Κίττας και υπεύθυνος των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, Γραμματέας ο Καθηγητής. Π. Κοντός, εκπρόσωποι ΔΕΠ από κάθε Τμήμα και τρεις επιλεγμένοι βιβλιοθηκονόμοι ως εκπρόσωποι του προσωπικού των Βιβλιοθηκών. Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι τα μέλη της να κατευθύνουν τις εργασίες της ενοποίησης των συλλογών των προαναφερθέντων Βιβλιοθηκών με συναντήσεις για επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και για το 2006 με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού των Βιβλιοθηκών στα πλαίσια και κανονικού και υπερωριακού ωραρίου. 

Η ενοποίηση του υλικού συνίσταται στη θεματική, ταξινομική και καταλογογραφημένη επεξεργασία των βιβλιογραφικών εγγραφών και ταυτόχρονα την ταξιθετική επισήμανση των τεκμηρίων με ένα μοναδικό κωδικό ράχης.