Ελληνική αρχική σελίδα » ΤΟ ΤΜΗΜΑ » Αξιολόγηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας 2019 (ΕΛ)
  • Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος 2003-2008 (ΕΛ)
  • Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος 2011-2016 (ΕΛ)
  • Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος 2011 (ΕΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΔΥΑΣ

  • Παρουσίαση του προγράμματος ΠΕΔΥΑΣ (ΕΝ)
  • Τελική Εσωτερική Αξιολόγηση (ΕΛ) (ΕΝ)
  • Εξωτερική Αξιολόγηση (1) (ΕΝ)
  • Εξωτερική Αξιολόγηση (2) (ΕΝ)
  • Εξωτερική Αξιολόγηση (3) (ΕΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • Εξωτερική Αξιολόγηση (ΕΛ)