Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Συγγραφή Κριτικού Δοκιμίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Το Εργαστήριο Συγγραφής Κριτικού Δοκιμίου αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το 2006 και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των πρωτοετών (ή και δευτεροετών) φοιτητών/τριών του ΤΑΓΦ στην παραγωγή ακαδημαΪκού επιπέδου δοκιμίων σχετικών με τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τη θεωρία. Ο στόχος είναι αφενός η εκμάθηση μεθόδων δόμησης ενός επιχειρήματος με πρωτοτυπία, σαφήνεια και συνέχεια και, αφετέρου, η όξυνση της κριτικής ματιάς και της ικανότητας για εναλλακτικές θεωρήσεις ενός γνωστικού αντικειμένου.

Το Εργαστήριο έχει λειτουργήσει στο παρελθόν σε δύο μορφές: την εκτεταμένη, που περιλαμβάνει τέσσερα εργαστηριακά μαθήματα συνδεδεμένα με μαθήματα των τριών πρώτων ετών φοίτησης, και την συμπτυγμένη, που περιλαμβάνει δύο εργαστηριακά μαθήματα συνδεδεμένα με το Β' και Γ' εξάμηνο σπουδών. Για λόγους πρακτικούς, προς το παρόν ακολουθείται το συμπτυγμένο μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Σπουδών του ΤΑΓΦ.

Επιστημονικά Υπεύθυνες του Εργαστηρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι η Καθηγήτρια κ. Μάρω Γερμανού και η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Ασημίνα Καραβαντά, ενώ διδάσκουν η κ. Πολυξένη Αναγνώστου και ο δρ. Αργυρός Πρωτόπαπας.