Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ΤΑΓΦ προσφέρει ένα ευρύτατο, απαιτητικό και συνεχώς ανανεούμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), που καλύπτει τόσο τα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας—ιδιαίτερα δε της Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας—όσο και τα πεδία της Λογοτεχνίας των αγγλοφώνων λαών, της Συγγραφικής και της μελέτης του Πολιτισμού, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, πέρα από τις βραβευμένες και καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας μας, είναι και η παράλληλη προσφορά στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους, ενός μικρότερου φόρτου [minor] προγράμματος σπουδών στην Ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Έτσι μπορεί κάποιος/α να επιλέξει μαθήματα από διαφορετικές ειδικότητες (Παιδαγωγικά, Ιστορία, Ελληνική ή Ξένη Φιλολογία, Ψυχολογία, κτλ.), ή να επικεντρωθεί και να ειδικευτεί σε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα που τον/την ενδιαφέρει, αποκτώντας ένα πολύτιμο προβάδισμα όσον αφορά και στα εργασιακά προσόντα, και στο εύρος επιλογών για μεταπτυχιακές σπουδές.