Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS PLUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Kινητικότητα Erasmus, Διμερείς Συμφωνίες

Οι δραστηριότητες κινητικότητας του προγράμματος Δια βίου Μάθηση/Erasmus στηρίζονται στη σύναψη διμερών συμφωνιών Εrasmus μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών  και των άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Oι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να μετακινηθούν μέσω του ακαδημαϊκού δικτύου Έρασμος, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για περισσότερες πληροφορίες. http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

Δήλωση Ενδιαφέροντος (αρχείο.pdf)
Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus
Erasmus Programme in Greece IKY - Hellenic LLP National Agency (αρχείο .mp4)

Προγράμματα ERASMUS
http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

Erasmus Mundus
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

Erasmus Plus
EN http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
GR http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki