Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.11.2019

Πρόσκληση Yποτροφιών χρηματοδοτούμενες από ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για την απόδοση 25 υποτροφιών στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου 16257, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα
«ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στο σύνδεσμο
http://www.elke.uoa.gr/proc_persons.aspx.
και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ


Αρχεία:
OYAO46PSZ2N-D13_16257_02.pdf403 K