Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.05.2018

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διδασκαλία και Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας».


Αρχεία:
FEK_02.pdf151 K