Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.05.2018

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα».


Αρχεία:
fek.pdf160 K