Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.04.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ το συνημμένο αρχείο με προκήρυξη της ιταλικής κυβέρνησης στην
αγγλική γλώσσα, για την απονομή υποτροφίας σε ξένους
φοιτητές καθώς και σε ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό,
για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-20178.


Αρχεία:
bando_a.a_2017_2018_en.pdf405 K