Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.07.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2019-2021

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

 Πληροφορίες για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών: σελίδες 16-19  http://www.enl.uoa.gr/fileadmin/enl.uoa.gr/uploads/DOCX/MAStudyGuideLinguisticsGR2019-21.pdf

 

[
[ Η ημερομηνία της ανακοίνωσης (9-7-2019) είναι για να μένει σε πρώτη προβολή περίπου έως τότε . H ανακοίνωση έχει αναρτηθεί από τις 20-5-2019]