Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.09.2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 (update)

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής
 Σεπτεμβρίου 2019  του Τμήματός .


https://drive.google.com/open?id=11-XWel-tlFncDO-slHfbEAHpPMHyCRT5

Επισήμανση:

Παρακολουθείτε τακτικά
τον άνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο
στον οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα της εξεταστικής
για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση αλλαγών.

 
-------

[ H ημερομηνία της ανακοίνωσης  18-9-2019  είναι για να βρίσκεται η ανακοίνωση
για κάποιο χρονικό διάστημα σε πρώτη προβολή. 
Κανονική ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης :  10-7-2019.]