Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.09.2018

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 -Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Παρακαλούμε δείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 του Τμήματός:


 https://drive.google.com/open?id=1jdgYcn3ykuDSpia_f3yhmKn7YOB5Mqv5

 Παρακολουθείτε τακτικά τον άνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο
στον οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα της εξεταστικής
για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση αλλαγών.

 
-------

[ H ημερομηνία της ανακοίνωσης  30-9-2018  είναι για να βρίσκεται η ανακοίνωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε πρώτη προβολή.  Κανονική ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης :  9-7-2018.]