Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.09.2017

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 
του Τμήματος:

 https://drive.google.com/open?id=0B1vCzoKsWOKiSlJDbDZPT24xSEk


Επισημαίνεται ότι πρέπει να παρακολουθείτε τακτικά το άνω link για την αποφυγή προβλημάτων
σε περίπτωση αλλαγών.


[ Προς διευκρίνιση, η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης (30-09-2017) είναι για να βρίσκεται ως  τότε
(ή τουλάχιστον για κάποιο διάστημα)  σε πρώτη προβολή ]