Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.02.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα 
εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτος 2017-2018:

https://drive.google.com/open?id=14s5LxshO8Iq1XHdzfVAgG58or1xWq1Ag


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακολουθείτε τακτικά τον άνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο

στον οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση αλλαγών.
 

( Η ημερομηνία 16-2-2018 είναι για να βρίσκεται περίπου έως τότε το πρόγραμμα σε πρώτη προβολή.)