Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.09.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (update)

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής
 Σεπτεμβρίου 2019  του Τμήματός .


https://drive.google.com/open?id=11-XWel-tlFncDO-slHfbEAHpPMHyCRT5


Επισήμανση: 

Παρακολουθείτε τακτικά
τον άνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο
στον οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα της εξεταστικής
για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση αλλαγών.

 
-------


[ H ημερομηνία της ανακοίνωσης  28-9-2018  είναι για να βρίσκεται η ανακοίνωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε πρώτη προβολή.  Κανονική ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης :  10-7-2019.]