Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.09.2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Παρακαλούμε παρακολουθείτε τακτικά τον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο στον οποίο βρίσκεται
το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 του Τμήματος
για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση αλλαγών:

 https://drive.google.com/open?id=0B1vCzoKsWOKiSlJDbDZPT24xSEk[ Προς διευκρίνιση, η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης (27-09-2017) είναι για να βρίσκεται ως  τότε
(ή τουλάχιστον για κάποιο διάστημα)  σε πρώτη προβολή ]