Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.02.2018

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - Εξετάστρια κ. Δ. Λαμπροπούλου

ΜΟΝΟ ΔΟΑΤΑΠ και τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΓΦ

Η εξέταση των ΔΟΑΤΑΠ καθώς και των ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητών-τριώντου Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου), το οποίο προσφερόταν από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και διδασκόταν από τον κ. Χάγκεν Φλάισερ και κατόπιν από την κ. Γαρδίκα) θα γίνει

την Τρίτη 20 Φεβουαρίου 2018, ώρα 14:00- 16:00 στην αίθουσα 440.

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι:

Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων και ελληνικές αντιδράσεις,

1930-1960», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες,

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 22003, σελ., 87-120.

 

 

Η εξετάστρια

Δήμητρα Λαμπροπούλου

Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ