Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.11.2019

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ακαδ. έτους 2019-2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 21/11/19-29/11/19

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος,

από την  Πέμπτη 21/11/19  έως  και την Παρασκευή 29/11/2019

 

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί.

5. Δύο (2) Φωτογραφίες

6. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Για διευκρινίσεις δείτε επίσης το συνημμένο ΦΕΚ

 

Από τη Γραμματεία του ΤΑΓΦ

Μαρία Χρυσάφη

Τηλ. Επικοινωνίας 210-727.7453 / 210-727.7773

 


Αρχεία:
FEK_METEGGRAFES.pdf193 K