Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.08.2017

Kατάθεση «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» (ΕΚΠΑ) στην πλατφόρμα «Πέργαμος» ( update )

Η ανακοίνωση αφορά την κατάθεση "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα πτυχιακές εργασίες (σημείωση : σε όποιο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ απαιτείται πτυχιακή εργασία), μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, στην πλατφόρμα «Πέργαμος» η οποία αποτελεί το Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ.H υπάρχουσα διαδικασία συνδέεται  άμεσα με τη διαδικασία αποφοίτησης-ορκωμοσίας των φοιτητών (όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ).

Οι  σχετιζόμενοι με τη  διαδικασία κατάθεσης φοιτητές πρέπει να έχουν διεκπεραιώσει την υποχρέωση της κατάθεσης αυτής τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ορκωμοσία.

Πληροφορίες δείτε σχετικά στα επισυναπτόμενα.