Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.09.2017

Kατάθεση «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» (ΕΚΠΑ) στην πλατφόρμα «Πέργαμος» ( update )

H ανακοίνωση αφορά την κατάθεση "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα πτυχιακές εργασίες (σημείωση : σε όποιο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών απαιτείται πτυχιακή εργασία), μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, στην πλατφόρμα «Πέργαμος» η οποία αποτελεί το Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ.H υπάρχουσα διαδικασία συνδέεται  άμεσα με τη διαδικασία ορκωμοσίας των φοιτητών (όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ). 

Πληροφορίες δείτε σχετικά στα επισυναπτόμενα αρχεία.

------

 -Ενημέρωση  για ορισμένα θέματα που αφορούν την κατάθεση εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο:

1. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να κλειδώσουν την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας τους για κάποιο διάστημα θα πρέπει να προσκομίσουν στη βιβλιοθήκη της Σχολής τους έγγραφο με την υπογραφή και του επιβλέποντα καθηγητή (Αυτό αφορά όποιο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών απαιτεί πτυχιακή εργασία)

2. Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες επιθυμούν να κλειδώσουν την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής τους  για μεγαλύτερο διάστημα,  μπορούν  να κάνουν χρήση του  επισυναπτόμενου εγγραφου ( το αρχείο με τίτλο "Αίτημα..")  για να το συμπληρώσουν. Το έγγραφο το υπογράφει και ο επιβλέπων καθηγητής.

 Οι  σχετιζόμενοι με τη  διαδικασία κατάθεσης φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει :

I. Πρέπει να καταθέσουν τις εργασίες στο αποθετήριο περίπου 1-2 μήνες πριν την ορκωμοσία τους.

II. Μπορούν να κάνουν την κατάθεση από οποιοδήποτε υπολογιστή εντός ή εκτός Πανεπιστημίου,  διότι δεν υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές στις βιβλιοθήκες  για να εξυπηρετηθούν όλοι.

-------------

[ Προς διευκρίνιση, η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης (31-12-2017) είχε οριστεί για να βρίσκεται ως  τότε (ή τουλάχιστον για κάποιο διάστημα)  σε πρώτη προβολή ]

[ update : Η παρούσα ανακοίνωση για την κατάθεση "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" δεν είναι πλέον σε πρώτη προβολή (όπως αναγραφόταν ακριβώς πιο πάνω),  προκειμένου να προωθούνται νεότερες  αναρτήσεις και άλλων ανακοινώσεων στο πεδίο των μεταπτυχιακών (ασχέτως της  νέας αναγραφόμενης ημερομηνίας  ( 27-9-2017), η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετούς μήνες πριν ]

-----------

Update: στο εντυπο βεβαίωση τελικό.