Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.09.2017

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α 2017-2018Προσοχή: Η διόρθωση του εγγράφου της Δωρεάν Σίτισης αφορά την παράγραφο 3,
εδάφιο ζ στο οποίο εκ παραδρομής αναφέρεται «Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικού Έτους 2015» αντί του ορθού
«Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικού Έτους 2016».