Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.06.2018

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξ)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (εισαγωγής 2001-2008)

Η εξέταση των παλαιών επί πτυχίω/ΔΟΑΤΑΠ φοιτητών-τριών (εισαγωγής 2001-2008) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου, το οποίο προσφερόταν από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και διδασκόταν από τον κ. Χάγκεν Φλάισερ και κατόπιν από την κ. Αικ.Γαρδίκα) θα γίνει την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, ώρα 11:30- 13:30 στην αίθουσα 440.

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι:

Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων και ελληνικές αντιδράσεις, 1930-1960», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 22003, σελ., 87-120.

 

 

Η εξετάστρια

Δήμητρα Λαμπροπούλου

Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ