Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.11.2019

Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών: 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη από 1/4/2020 έως 31/10/2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους, που *στις 31 Δεκεμβρίου 2019  θα είναι 18 ετών* *
και είναι πολίτες της ΕΕ* να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη.
Η μετακίνησή τους θα είναι κατά κανόνα με τρένο. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας *μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019
 ώρα 12.00 (Κεντρικής Ευρώπης)*. Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους
 επιτυχόντες. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

 (https://europa.eu/youth/discovereu_el),

στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook (European Youth) καθώς και στους λογαριασμούς

Twitter και Instagram της Ευρωπαϊκής Νεολαίας. Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Nathalie VANDYSTADT (+3222967083)
Joseph WALDSTEIN (+3222956184)
 Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct 0080067891011 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.