Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.08.2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και

Φιλολογίας του ΕΚΠΑ καλούνται να καταθέσουν αίτηση για ρύθμιση της
απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019 καθώς
και τη σχετική ιατρική γνωμοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος (αν δεν είναι

ήδη κατατεθειμένη είτε από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους είτε μέχρι αυτό

το χρονικό σημείο της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς)

από τις 15 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου 2019.


Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, καλούνται να ενημερώσουν (μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος) τη Σύμβουλο Καθηγήτρια ΦμεΑ του Τμήματος,

Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Μαρκίδου (vmarkidou@enl.uoa.gr),

για το αίτημά τους, τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν και

τους διδάσκοντες/εξεταστές των μαθημάτων αυτών.