Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.07.2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία» (ΦΣ 20)

Διδάσκων Ι. Καλογεράκος

Η προφορική εξέταση στο μάθημα «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία» (ΦΣ 20) ,

διδάσκων: Ι. Καλογεράκος, θα γίνει την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017,

ώρα 14:00-17:00, στο γραφείο του διδάσκοντος (5ος όρ., κυψ. 510)