Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.06.2017

Εξέταση στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό Α΄ εξαμήνου).

για τους παλαιούς ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ/ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξέταση των παλαιών επί πτυχίω φοιτητών-τριώντου Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου, το οποίο προσφερόταν από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και διδασκόταν από τον κ. Χάγκεν Φλάισερ και στη συνέχεια από την κα Γαρδίκα) θα γίνει την Παρασκευή23 Ιουνίου 2017, ώρα 11:30- 13:30 στην αίθουσα 440.

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι:

Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων και ελληνικές αντιδράσεις, 1930-1960», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 22003, σελ., 87-120.

 

 

Η εξετάστρια

Δήμητρα Λαμπροπούλου

Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ