Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.06.2018

ΕΞΕΤΑΣΗ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Γ΄ εξ)

ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Γ΄ εξ) θα εξεταστεί προφορικά

την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, ώρα 10.00-12.00 στο γραφείο του διδάσκοντος

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου (κυψέλη 506)

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ


Από τη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής

06/06/18