Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.09.2017

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και ΔΟΑΤΑΠ

Η εξέταση των παλαιών επί πτυχίω φοιτητών-τριώντου Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου, το οποίο προσφερόταν από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και διδασκόταν από τον κ. Χάγκεν Φλάισερ και κατόπιν από την κ. Γαρδίκα) θα γίνει την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 16:30- 18:30 στην αίθουσα 437.

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι:

Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων και ελληνικές αντιδράσεις, 1930-1960», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 22003, σελ., 87-120.

 

 

Η εξετάστρια

Δήμητρα Λαμπροπούλου

Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ