Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.05.2017

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΑΤΑΠ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» Διδάσκουσα κ. Μαρία Ρώτα

ΜΟΝΟ ΔΟΑΤΑΠ εξεταζόμενοι

Η εξέταση του μαθήματος ΜΦΝ18 «Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι.», για τους ΔΟΑΤΑΠ εξεταζόμενους, με διδάσκουσα την κ. Μ. Ρώτα, θα πραγματοποιηθεί  την

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, ώρα 11.30-13.30 στο αμφιθέατρο 311.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα ΝΕ Φιλολογίας

18/05/2017