Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.09.2017

ΔΟΑΤΑΠ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΑΤΑΠ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»

ΜΟΝΟ ΔΟΑΤΑΠ - Διδάσκουσα κ. Μαρία Ρώτα

Η εξέταση του μαθήματος ΜΦΝ18 «Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι.», για τους ΔΟΑΤΑΠ εξεταζόμενους, με διδάσκουσα την κ. Μ. Ρώτα, θα πραγματοποιηθεί  την

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14.00-16.00 στο αμφιθέατρο 312.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα ΝΕ Φιλολογίας

04/09/2017