Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.11.2017

Ψηφιακό Αποθετήριο Πέργαμος (Η συλλογή της "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" ΕΚΠΑ). Νέα ενημέρωση

Έντυπα για ανάρτηση εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο.

Δείτε τα επιυναπτόμενα αρχεία

(απόφαση Συγκλήτου-βεβαιώσεις-εγκύκλιος).

----

Απαραίτητες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση Συγκλήτου, η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών, εφόσον το Τμήμα το επιθυμεί, μετατρέπεται από υποχρεωτική, σε προαιρετική (παράγραφος 2). 

[ Υπενθυμίζεται για την ανωτέρω διευκρίνιση ότι στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας δεν υπάρχει πτυχιακή εργασία (προπτυχιακό επίπεδο) ]

2. Υπάρχουν μικρές τροποποιήσεις στα διαστήματα που μπορεί να είναι «κλειστή» μία εργασία (μεταπτυχιακές εργασίες έως 3 χρόνια και διδακτορικές διατριβές έως 5 χρόνια, με ειδικό αίτημα).

3. Έχει προστεθεί η υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή, εφόσον το Τμήμα το επιθυμεί (παράγραφος 5 και παράγραφος 7, υποπαράγραφος β’). Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτω 2 έντυπα (με και χωρίς υπογραφή επιβλέποντα), τα οποία δίδονται κατά περίπτωση.


4. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Δημοσίων Σχέσεων, οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλλουν ξενόγλωσση περίληψη (απαραίτητη για το Ψηφιακό Αποθετήριο), την επιμέλεια και τη μορφή της οποίας θα έχουν ο συγγραφέας και ο επιβλέπων Καθηγητής.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 Επίσης,ενημέρωση σχετικά με την «Γκρίζα Βιβλιογραφία» (ΕΚΠΑ) υπάρχει σε σχετική ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί παλαιότερα, στις ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (δείτε την ανακοίνωση 27-9-2017, εκεί υπάρχει και το εντυπο-οδηγίες για τη διαδικασία κατάθεσης ).

[ σχετικά με το έντυπο-βεβαίωση χρησιμοποιείτε ό,τι υπάρχει στην τωρινή ανακοίνωση]