Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.06.2018

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών Εrasmus+ για πρακτική άσκηση.

Ανακοίνωση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ.


Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών σχέσεων,
 www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html