Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.03.2017

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Σχολής Φιλοσοφικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του "Διαύγεια" με  ΑΔΑ : Ω5ΡΩ46ΨΖ2Ν-ΟΝ3


Αρχεία:
Prosklisi.pdf242 K
AITISI.pdf228 K