Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. Μ. ΣΗΦΙΑΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ» (Η΄εξ.)   ΜΟΝΟ ΕΠΙΠΤΥΧΙΩ/ΔΟΑΤΑΠ

 Όσοι/ες επί πτυχίω και ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου στο μάθημα «Ανάλυση Λόγου» του Η΄ εξαμήνου να επικοινωνήσουν μαζί μου ηλεκτρονικά (msifian@enl.uoa.gr)  στέλνοντάς μου όνομα, αριθμό μητρώου και τηλέφωνο.

 

Η εξέταση θα γίνει γραπτά

 

την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:30 – 13.30 (σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί σύντομα).

 

Η διδάσκουσα

Καθηγήτρια Μαίρη Σηφιανού

3/1/2018