Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Μ.ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ

Εξέταση μαθημάτων 1) "ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" (ΣΤ' εξ.) 2) "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" (Η' εξ.) ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΚΑΙ ΔΟΑΤΑΠ

Η εξέταση των μαθημάτων

1) "ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" (ΣΤ' εξ.)

2) "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" (Η' εξ.)

Για τους  ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ και ΔΟΑΤΑΠ

θα διεξαχθεί

την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 09.00-11.00, αμφ. 442.

 

(Στο ίδιο αμφιθέατρο και την ίδια ώρα εξετάζεται το μάθημα

«Συγχρονο Αγγλόφωνο Θέατρο» από τον κ. Κ.Μπλατάνη)

 

 

Από τη Γραμματεία ΤΑΓΦ