Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Η΄εξαμήνου

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» (ΜΦΝ18, Η΄εξ)   ΜΟΝΟ ΔΟΑΤΑΠ

Η εξέταση του μαθήματος «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» (ΜΦΝ18, Η΄εξ.) με διδάσκουσα την διδάσκουσα κ. Μαρία Ρωτα για τους ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές θα γίνει

την Παρασκευή 2/2/18, ώρα 09.00-11.00, αμφ. 438, 440.