Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ Β. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

Εξέταση μαθημάτων 1) «Εισαγωγή στη Λεξικογραφία» (Η΄ εξάμηνο) και 2) «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ» (Β΄ εξάμηνο) κλιμάκιο Ρ-Ω ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ/ΔΟΑΤΑΠ

Ενημερώνονται οι επί πτυχίω και ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα προαναφερόμενα μαθήματα ότι:

1)    Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Λεξικογραφία» (Η’ εξάμηνο) για τους/τις επί πτυχίω/ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές /-τριες θα γίνει την Παρασκευή 26-1-2018, ώρα 11:30-13:30, στο αμφιθέατρο 438.

2)    Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ» (Β’ εξάμηνο) κλιμάκιο Ρ-Ω  για τους/τις επί πτυχίω/ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές /-τριες θα γίνει την Παρασκευή 26-1-2018, ώρα 10:00 π.μ., προφορικά στο γραφείο μου (802).

Η διδάσκουσα

Καθηγήτρια Β. Νικηφορίδου

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2018