Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.09.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» (Ζ΄εξ)

Η εξέταση του μαθήματος Ζ' εξαμήνου «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» μεταφέρεται για  Δευτέρα 25/9/2017, 11:30-13:30, Αμφιθέατρο 442.