Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.11.2019

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Σύγχρονο Αγγλόφωνο Θέατρο"

Διδάσκουσα: Μαρία Κουτσουδάκη

4-11-2019

Ανακοίνωση

 Το μάθημα  Σύγχρονο Αγγλόφωνο Θέατρο  (ώρα  15:00- 18:00,  αμφιθ. 425)   της  Καθηγήτριας

κ. Μ. Κουτσουδάκη  δεν θα γίνει σήμερα  4-11-2019  λόγω ασθενείας.