Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Παλαιά Προγράμματα

ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι προσφέρουν πληροφορίες για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΑΓΦ τα οποία ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους ή/και αντικαταστάθηκαν από νεότερα ΠΜΣ.

Αγγλικές Σπουδές

Μετάφραση Μεταφρασεολογία

Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές