Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Διδακτορικό Πρόγραμμα » Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
157 84 Αθήνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Γραφείο 709
Ώρες για το κοινό: Πεμ. 10:00-14:00
Τηλ.: 210-7277771
Fax: 210-7277864
E-mail: skarag@enl.uoa.gr
Υπεύθυνη γραμματείας για ΠΜΣ: Στέλλα Καραγιάννη